متن نگار

متن نگار

متن نگار

تایپوگرافی شعر

تایپوگرافی شعر

توضیحات

برچسب تایپوگرافی شعرِ "گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست...!"

رنگش سفیده و برای مشخص شدنش باید حالت شب متن‌نگار رو فعال کنید...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!