متن نگار

قلم بادکنک

قلم بادکنک

توضیحات

این خط ساخته @adelbanfeel فونتی با روحیه شاد از طراحان عرب فونت های عربی است.خط Balalin از تأثیر بالن ها الهام گرفته است ، زیرا از طریق ۵ وزن مختلف عربی ، لاتین ، اردو و فارسی را پشتیبانی می کند.