متن نگار

کادر متن فانتزی

کادر متن فانتزی

توضیحات

۳ تا کادر متن فانتزی برای ادیتای قشنگتون...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!