متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز یه قلب همچو سنگ تو