متن نگار

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

توضیحات

طرح لایه باز انتخابات...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!