متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز بوی سجاده خونین کسی می‌آید...