متن نگار

پس‌زمینه‌گاندو

پس‌زمینه‌گاندو

توضیحات

پس‌زمینه سریال گاندو برای متن‌نگاری های زیباتون...

 

یه صلوات برای سلامتی و ظهور آقامون بفرست...!