متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز پرنده ی عاشق