متن نگار

متن نگار

متن نگار

فونت فارسی دستنویس دیجی گران پایه

فونت فارسی دستنویس دیجی گران پایه

توضیحات

فونت فارسی دیجی گران پایه را می توان در خانواده فونتهای نمایشی و دیستورت قرار داد و بواسطه براش خاصی که در آن استفاده شده انتخاب مناسبی برای انواع استوری ، عکسنوشته ،جلد کتاب کودکان ،پوستر جملات تاکیدی و آثار تایپوگرافی می باشد . نحوه نقطه گذاری این تایپ فیس بصورت ماهرانه ای در ساختار فونت جای گذاری شده است .