متن نگار

متن نگار

متن نگار

فونت چکمه

فونت چکمه

توضیحات

فونت دیجی چکمه نسخه دستکاری و فارسی شده یک قلم نوستالژی عربی است که بواسطه ساختار هندسی و گوشه های گرد انتخاب مناسبی برای عناوین کوتاه ،و لوگو تایپ می باشد👍
این فونت متفاوت دارای اعراب هوشمند برای هر حرف و دارای حروف انگلیسی متناسب می باشد و با جای گذاری دو حرف ی آخر چسبان بصورت جایگزین سعی کردیم حال و هوایی جدید را در این فونت بوجود آوریم.
برای استفاده حروف جایگزین شما می توانید از کلید ترکیبی shift+M  بر روی کیبورد و کلید حمزه بر روی کیبورد گوشی براحتی استفاده نمایید.