متن نگار

متن نگار

متن نگار

قلم عربی النجمة الذهبیة

قلم عربی النجمة الذهبیة

توضیحات

قلم عربی النجمة الذهبیة یک فونت نوشتاری است.

از این قلم که جزء قلم های سنزسریف میتوان برای نوشتن متن پاراگراف و حتی تیتر مطالب نیز استفاده کرد.

فرمت قلم عربی النجمة الذهبیة ttf است که استفاده از این قلم در همه پلت‌فرم‌ها امکان پذیر می‌کند.

این قلم  از گچپژ پیشتیبانی نمی‌کند.