متن نگار

فونت شريط كتابی

فونت شريط كتابی

توضیحات

برای استفاده از این فونت باید از حروف کوچک و بزرگ لاتین استفاده کرد