متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز با خیال یار در یک پیرهن خوابیده ام