متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی نگارخانه

عروسک دانبو

نگارخانه متن نگار 396KB غمگین عروسک دانبو

396KB

نگارخانه متن نگار 891KB عروسک دانبو

891KB

نگارخانه متن نگار 2.10MB عروسک دانبو

2.10MB

نگارخانه متن نگار 1MB عروسک دانبو

1MB

نگارخانه متن نگار 172KB عروسک دانبو

172KB

نگارخانه متن نگار 138KB عروسک دانبو

138KB

نگارخانه متن نگار 255KB غمگین تنهایی عروسک دانبو

255KB

نگارخانه متن نگار 335KB غمگین تنهایی عروسک دانبو

335KB

نگارخانه متن نگار 280KB عروسک دانبو

280KB

نگارخانه متن نگار 127KB عروسک دانبو

127KB

نگارخانه متن نگار 190KB عروسک دانبو

190KB

نگارخانه متن نگار 193KB عروسک دانبو

193KB

نگارخانه متن نگار 129KB عروسک دانبو

129KB

نگارخانه متن نگار 290KB عروسک دانبو

290KB

نگارخانه متن نگار 396KB عروسک دانبو

396KB

نگارخانه متن نگار 744KB عروسک دانبو

744KB

نگارخانه متن نگار 511KB عروسک دانبو

511KB

نگارخانه متن نگار 792KB عروسک دانبو

792KB

نگارخانه متن نگار 843KB عروسک دانبو

843KB

نگارخانه متن نگار 630KB عروسک دانبو

630KB

نگارخانه متن نگار 723KB عروسک دانبو

723KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp