متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

نگارخانه متن‌نگار 1.73MB
Nathan Dumalo زندگی

1.73MB Nathan Dumalo

نگارخانه متن‌نگار 1MB
مهرشاد رجبی زندگی

1MB مهرشاد رجبی

نگارخانه متن‌نگار 1MB زندگی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 896KB زندگی

896KB

نگارخانه متن‌نگار 649KB زندگی

649KB

نگارخانه متن‌نگار 681KB زندگی

681KB

نگارخانه متن‌نگار 648KB زندگی

648KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB زندگی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 141KB عاشقانه زندگی

141KB

نگارخانه متن‌نگار 358KB ایران زندگی

358KB

نگارخانه متن‌نگار 737KB
Kamila Kawa زندگی طبیعت

737KB Kamila Kawa

نگارخانه متن‌نگار 235KB
Zahra Nejati زندگی طبیعت

235KB Zahra Nejati

نگارخانه متن‌نگار 735KB زندگی

735KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB زندگی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 832KB زندگی

832KB

نگارخانه متن‌نگار 174KB زندگی

174KB

نگارخانه متن‌نگار 2MB زندگی

2MB

نگارخانه متن‌نگار 512KB زندگی

512KB

نگارخانه متن‌نگار 900KB زندگی غمگین

900KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB دخترونه زندگی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 859KB
عکاس: حسن الماسی زندگی

859KB عکاس: حسن الماسی

نگارخانه متن‌نگار 771KB زندگی

771KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه زندگی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 915KB پسرونه زندگی

915KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB تنهایی زندگی غمگین

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB دخترونه عاشقانه زندگی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 581KB زندگی

581KB

نگارخانه متن‌نگار 436KB زندگی عاشقانه

436KB

نگارخانه متن‌نگار 931KB زندگی

931KB

نگارخانه متن‌نگار 388KB نوروز زندگی عاشقانه

388KB

نگارخانه متن‌نگار 281KB نوروز زندگی عاشقانه

281KB

نگارخانه متن‌نگار 340KB نوروز زندگی عاشقانه

340KB

نگارخانه متن‌نگار 404KB نوروز زندگی

404KB

نگارخانه متن‌نگار 226KB زندگی

226KB

نگارخانه متن‌نگار 404KB زندگی

404KB

نگارخانه متن‌نگار 253KB زندگی

253KB

نگارخانه متن‌نگار 380KB عاشقانه زندگی

380KB

نگارخانه متن‌نگار 697KB زندگی

697KB

نگارخانه متن‌نگار 447KB میلاد مسیح زندگی

447KB

نگارخانه متن‌نگار 1,460KB میلاد مسیح زندگی

1,460KB

نگارخانه متن‌نگار 933KB زندگی

933KB

نگارخانه متن‌نگار 866KB زندگی

866KB

نگارخانه متن‌نگار 938KB زندگی

938KB

نگارخانه متن‌نگار 787KB زندگی

787KB

نگارخانه متن‌نگار 906KB عاشقانه زندگی

906KB

نگارخانه متن‌نگار 510KB زندگی

510KB

نگارخانه متن‌نگار 293kb زندگی

293kb

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp