مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم النصوص 562KB مذهبی گل نرگس

562KB

صالة عرض مصمم النصوص 484KB گل نرگس

484KB

صالة عرض مصمم النصوص 302KB گل نرگس

302KB

صالة عرض مصمم النصوص 611KB گل نرگس

611KB

صالة عرض مصمم النصوص 691KB گل نرگس

691KB

صالة عرض مصمم النصوص 480KB گل نرگس

480KB

صالة عرض مصمم النصوص 423KB گل نرگس

423KB

صالة عرض مصمم النصوص 815KB گل نرگس

815KB

صالة عرض مصمم النصوص 453KB گل نرگس

453KB

صالة عرض مصمم النصوص 406KB گل نرگس

406KB

صالة عرض مصمم النصوص 479KB گل نرگس

479KB

صالة عرض مصمم النصوص 239KB گل نرگس

239KB

صالة عرض مصمم النصوص 176KB گل نرگس

176KB

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp