متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 961KB گل نرگس

961KB

نگارخانه متن نگار 717KB گل نرگس

717KB

نگارخانه متن نگار 935KB گل نرگس

935KB

نگارخانه متن نگار 915KB گل نرگس

915KB

نگارخانه متن نگار 1.46MB گل نرگس

1.46MB

نگارخانه متن نگار 1,001KB گل نرگس

1,001KB

نگارخانه متن نگار 1.27MB گل نرگس

1.27MB

نگارخانه متن نگار 898KB گل نرگس

898KB

نگارخانه متن نگار 1.50MB گل نرگس

1.50MB

نگارخانه متن نگار 1.44MB نوروز گل نرگس

1.44MB

نگارخانه متن نگار 1.64MB گل نرگس

1.64MB

نگارخانه متن نگار 934KB گل نرگس مذهبی

934KB

نگارخانه متن نگار 830KB مذهبی گل نرگس

830KB

نگارخانه متن نگار 677KB مذهبی گل نرگس

677KB

نگارخانه متن نگار 655KB مذهبی گل نرگس

655KB

نگارخانه متن نگار 584KB مذهبی گل نرگس

584KB

نگارخانه متن نگار 273KB گل نرگس

273KB

نگارخانه متن نگار 427KB گل نرگس

427KB

نگارخانه متن نگار 429KB گل نرگس

429KB

نگارخانه متن نگار 419KB گل نرگس

419KB

نگارخانه متن نگار 583KB گل نرگس

583KB

نگارخانه متن نگار 309KB گل نرگس

309KB

نگارخانه متن نگار 221KB گل نرگس

221KB

نگارخانه متن نگار 147KB گل نرگس

147KB

نگارخانه متن نگار 557KB گل نرگس

557KB

نگارخانه متن نگار 951KB گل نرگس

951KB

نگارخانه متن نگار 613KB گل نرگس

613KB

نگارخانه متن نگار 234KB گل نرگس

234KB

نگارخانه متن نگار 312KB گل نرگس

312KB

نگارخانه متن نگار 212KB گل نرگس

212KB

نگارخانه متن نگار 218KB
Vahid Ahmadi گل نرگس

218KB Vahid Ahmadi

نگارخانه متن نگار 171KB
تبیان گل نرگس

171KB تبیان

نگارخانه متن نگار 163KB
تبیان گل نرگس

163KB تبیان

نگارخانه متن نگار 1MB
فرزانه اسدزاده گل نرگس

1MB فرزانه اسدزاده

نگارخانه متن نگار 504KB گل نرگس

504KB

نگارخانه متن نگار 16KB گل نرگس

16KB

نگارخانه متن نگار 89KB گل نرگس

89KB

نگارخانه متن نگار 95KB
تبیان گل نرگس

95KB تبیان

نگارخانه متن نگار 121KB گل نرگس

121KB

نگارخانه متن نگار 207KB گل نرگس

207KB

نگارخانه متن نگار 117KB گل نرگس

117KB

نگارخانه متن نگار 224KB گل نرگس

224KB

نگارخانه متن نگار 665KB گل نرگس

665KB

نگارخانه متن نگار 158KB گل گل نرگس

158KB

نگارخانه متن نگار 859KB گل گل نرگس

859KB

نگارخانه متن نگار 626KB گل نرگس

626KB

نگارخانه متن نگار 562KB مذهبی گل نرگس

562KB

نگارخانه متن نگار 484KB گل نرگس

484KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
من عاشق و دیوانه ... 😔

طراح: @rakhsh.techno

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
وقتی انسان نباشی 
هیچ مذهبی و دینی تو رو بهشت نمیبره...

طراح: #misszahra_99

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
"تو ایٖن روزا با بُغض فَریادِ مَن مَسدودِه"

طراح: @hiphop.rezan

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
‌
ندانی که ایران نشست منست
جهان سر به سر زیر دست ِ منست
هنر نزد ایرانیان است و بـــس
ندادند شـیر ژیان را بکــس
همه یکدلانند یـزدان شناس
بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس
دریغ است ایـران که ویـران شــود
کنام پلنگان و شیران شــود
چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد
در این بوم و بر زنده یک تن مباد
‌
۲۵ اردیبهشت ماه؛ سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گرامی باد 💚🤍❤
‌
متن‌نگار | خلاقیت∞ | @matnnegarapp
.
خداوند نسبت به بندگانش بسیار مهربان است💕

طراح: @alireza313art ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تایپوگرافی و سایه زنی شعری از مهراب

طراح: @esi_graphic

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp