متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی نگارخانه

شهادت علی (ع)

نگارخانه متن نگار 838KB  شهادت علی (ع)

838KB

نگارخانه متن نگار 1.64MB  شهادت علی (ع)

1.64MB

نگارخانه متن نگار 1.47MB  شهادت علی (ع)

1.47MB

نگارخانه متن نگار 1.50MB  شهادت علی (ع)

1.50MB

نگارخانه متن نگار 1.51MB  شهادت علی (ع)

1.51MB

نگارخانه متن نگار 1.10MB  شهادت علی (ع)

1.10MB

نگارخانه متن نگار 224KB  شهادت علی (ع)

224KB

نگارخانه متن نگار 585KB  شهادت علی (ع)

585KB

نگارخانه متن نگار 969KB  شهادت علی (ع)

969KB

نگارخانه متن نگار 312KB  شهادت علی (ع)

312KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
هزار و یک شب...♡

طراح: @mehdinpk

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
و خدایی که به شدت کافیست...

طراح: @meysam_art_work

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بعد از نیمه شب همه چیز آرام میگیرد به جز قلبم...!

طراح: @moh._.sadegh

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
آرام جان من تویی😍
.
آرام جان من تویی❤️😍
#Azizeh

طراح: @nice_graphy

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قلب مهربون تک تک شماعزیزان همیشه درحال تپیدن باد..🙏🌹

#رعنا
.
رای من چشمان توست..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فنجان احساس مرا آرام تر پُر کن ولی

وقتی سخن از عشق شد باید مرا لبریز کرد

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp