مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم النصوص 228KB  پسرونه

228KB

صالة عرض مصمم النصوص 389KB  پسرونه

389KB

صالة عرض مصمم النصوص 868KB  پسرونه

868KB

صالة عرض مصمم النصوص 911kb  پسرونه

911kb

صالة عرض مصمم النصوص 884kb  پسرونه

884kb

صالة عرض مصمم النصوص 251kb  پسرونه

251kb

صالة عرض مصمم النصوص 924kb  پسرونه

924kb

صالة عرض مصمم النصوص 403KB  پسرونه

403KB

صالة عرض مصمم النصوص 605KB  پسرونه

605KB

صالة عرض مصمم النصوص 574KB  پسرونه

574KB

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp