متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 928KB پسرونه

928KB

نگارخانه متن نگار 501KB پسرونه

501KB

نگارخانه متن نگار 1MB تنهایی پسرونه

1MB

نگارخانه متن نگار 703KB پسرونه

703KB

نگارخانه متن نگار 658KB تهران پسرونه

658KB

نگارخانه متن نگار 855KB پسرونه تنهایی

855KB

نگارخانه متن نگار 914KB پسرونه

914KB

نگارخانه متن نگار 246KB پسرونه

246KB

نگارخانه متن نگار 281KB پسرونه

281KB

نگارخانه متن نگار 184KB پسرونه

184KB

نگارخانه متن نگار 347KB پسرونه

347KB

نگارخانه متن نگار 461KB پسرونه

461KB

نگارخانه متن نگار 528KB پسرونه

528KB

نگارخانه متن نگار 819KB غمگین پسرونه

819KB

نگارخانه متن نگار 780KB غمگین پسرونه

780KB

نگارخانه متن نگار 1MB پسرونه غمگین

1MB

نگارخانه متن نگار 638KB پسرونه تنهایی

638KB

نگارخانه متن نگار 1MB پسرونه

1MB

نگارخانه متن نگار 823KB پسرونه

823KB

نگارخانه متن نگار 454KB
عکاس: محمدرضا مهرنوش پسرونه

454KB عکاس: محمدرضا مهرنوش

نگارخانه متن نگار 1MB پسرونه

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB تنهایی پسرونه

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB تنهایی پسرونه

1MB

نگارخانه متن نگار 907KB غمگین پسرونه

907KB

نگارخانه متن نگار 349KB پسرونه تنهایی غمگین

349KB

نگارخانه متن نگار 385KB پسرونه تنهایی

385KB

نگارخانه متن نگار 915KB پسرونه زندگی

915KB

نگارخانه متن نگار 1MB عاشقانه دخترونه پسرونه

1MB

نگارخانه متن نگار 894KB تنهایی پسرونه

894KB

نگارخانه متن نگار 1MB پسرونه

1MB

نگارخانه متن نگار 751KB عاشقانه پسرونه دخترونه

751KB

نگارخانه متن نگار 823KB عاشقانه پسرونه

823KB

نگارخانه متن نگار 728KB عاشقانه پسرونه

728KB

نگارخانه متن نگار 757KB تنهایی پسرونه

757KB

نگارخانه متن نگار 418KB موفقیت پسرونه

418KB

نگارخانه متن نگار 450KB تنهایی پسرونه

450KB

نگارخانه متن نگار 475KB پسرونه

475KB

نگارخانه متن نگار 408KB غمگین تنهایی پسرونه

408KB

نگارخانه متن نگار 240KB پسرونه

240KB

نگارخانه متن نگار 516KB پسرونه

516KB

نگارخانه متن نگار 651KB پسرونه

651KB

نگارخانه متن نگار 479KB غمگین تنهایی پسرونه

479KB

نگارخانه متن نگار 597KB غمگین تنهایی پسرونه

597KB

نگارخانه متن نگار 491KB غمگین تنهایی پسرونه

491KB

نگارخانه متن نگار 390KB عاشقانه غمگین تنهایی پسرونه دخترونه

390KB

نگارخانه متن نگار 629KB پسرونه

629KB

نگارخانه متن نگار 497KB پسرونه

497KB

نگارخانه متن نگار 174KB غمگین پسرونه

174KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp