متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 804KB گل

804KB

نگارخانه متن نگار 857KB گل

857KB

نگارخانه متن نگار 1.73MB گل

1.73MB

نگارخانه متن نگار 996KB گل

996KB

نگارخانه متن نگار 957KB گل

957KB

نگارخانه متن نگار 1.50MB گل

1.50MB

نگارخانه متن نگار 816KB گل

816KB

نگارخانه متن نگار 1.09MB گل مینیمال

1.09MB

نگارخانه متن نگار 1.77MB گل

1.77MB

نگارخانه متن نگار 1.87MB گل

1.87MB

نگارخانه متن نگار 1.40MB گل

1.40MB

نگارخانه متن نگار 1,014KB گل نوروز

1,014KB

نگارخانه متن نگار 1.06MB گل

1.06MB

نگارخانه متن نگار 677KB گل

677KB

نگارخانه متن نگار 1.01MB گل

1.01MB

نگارخانه متن نگار 1.67MB گل

1.67MB

نگارخانه متن نگار 1.18MB گل

1.18MB

نگارخانه متن نگار 1,013KB گل

1,013KB

نگارخانه متن نگار 1.09MB گل

1.09MB

نگارخانه متن نگار 1.48MB نوروز طبیعت گل

1.48MB

نگارخانه متن نگار 1.71MB طبیعت گل زندگی

1.71MB

نگارخانه متن نگار 660KB گل

660KB

نگارخانه متن نگار 654KB گل

654KB

نگارخانه متن نگار 485KB
اشکان فروزانی گل

485KB اشکان فروزانی

نگارخانه متن نگار 1MB گل

1MB

نگارخانه متن نگار 445KB نوروز گل

445KB

نگارخانه متن نگار 581KB نوروز گل

581KB

نگارخانه متن نگار 744KB گل نوروز

744KB

نگارخانه متن نگار 776KB گل نوروز

776KB

نگارخانه متن نگار 1020KB نوروز گل

1020KB

نگارخانه متن نگار 912KB گل

912KB

نگارخانه متن نگار 841KB نوروز گل

841KB

نگارخانه متن نگار 568KB نوروز گل

568KB

نگارخانه متن نگار 66KB نوروز گل

66KB

نگارخانه متن نگار 227KB گل

227KB

نگارخانه متن نگار 895KB نوروز گل

895KB

نگارخانه متن نگار 924KB گل نوروز

924KB

نگارخانه متن نگار 737KB گل نوروز

737KB

نگارخانه متن نگار 904KB گل نوروز

904KB

نگارخانه متن نگار 895KB گل نوروز

895KB

نگارخانه متن نگار 539KB گل نوروز

539KB

نگارخانه متن نگار 800KB گل نوروز

800KB

نگارخانه متن نگار 1MB گل نوروز

1MB

نگارخانه متن نگار 548KB گل نوروز

548KB

نگارخانه متن نگار 662KB گل نوروز

662KB

نگارخانه متن نگار 579KB گل نوروز

579KB

نگارخانه متن نگار 661KB گل نوروز

661KB

نگارخانه متن نگار 453KB گل نوروز

453KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp