متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه نگارخانه

عاشقانه

نگارخانه متن‌نگار 734KB عاشقانه

734KB

نگارخانه متن‌نگار 908KB عاشقانه

908KB

نگارخانه متن‌نگار 871KB
Ed Robertson عاشقانه غمگین

871KB Ed Robertson

نگارخانه متن‌نگار 1.04MB
Theodore Vasile عاشقانه طبیعت

1.04MB Theodore Vasile

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 541KB دخترونه عاشقانه

541KB

نگارخانه متن‌نگار 745KB عاشقانه طبیعت

745KB

نگارخانه متن‌نگار 856KB عاشقانه

856KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB
محمدمهدی عباسی عاشقانه

1MB محمدمهدی عباسی

نگارخانه متن‌نگار 906KB عاشقانه

906KB

نگارخانه متن‌نگار 574KB عاشقانه

574KB

نگارخانه متن‌نگار 558KB عاشقانه

558KB

نگارخانه متن‌نگار 959KB
امید آرمین عاشقانه

959KB امید آرمین

نگارخانه متن‌نگار 985KB عاشقانه

985KB

نگارخانه متن‌نگار 726KB عاشقانه

726KB

نگارخانه متن‌نگار 740KB عاشقانه

740KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 945KB عاشقانه

945KB

نگارخانه متن‌نگار 857KB عاشقانه

857KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 2MB عاشقانه پاییز

2MB

نگارخانه متن‌نگار 873KB عاشقانه

873KB

نگارخانه متن‌نگار 2MB عاشقانه

2MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 553KB عاشقانه

553KB

نگارخانه متن‌نگار 63KB عاشقانه

63KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB
الهه معتمدی عاشقانه

1MB الهه معتمدی

نگارخانه متن‌نگار 309KB گل عاشقانه مینیمال

309KB

نگارخانه متن‌نگار 125KB عاشقانه

125KB

نگارخانه متن‌نگار 643KB عاشقانه

643KB

نگارخانه متن‌نگار 784KB عاشقانه

784KB

نگارخانه متن‌نگار 517KB عاشقانه

517KB

نگارخانه متن‌نگار 1006KB عاشقانه زمستون

1006KB

نگارخانه متن‌نگار 917KB عاشقانه

917KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 933KB عاشقانه تنهایی

933KB

نگارخانه متن‌نگار 741KB عاشقانه

741KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 234KB عاشقانه دخترونه

234KB

نگارخانه متن‌نگار 652KB عاشقانه دخترونه

652KB

نگارخانه متن‌نگار 591KB عاشقانه

591KB

نگارخانه متن‌نگار 141KB عاشقانه زندگی

141KB

نگارخانه متن‌نگار 137KB عاشقانه

137KB

نگارخانه متن‌نگار 752KB مذهبی عاشقانه

752KB

نگارخانه متن‌نگار 406KB دخترونه عاشقانه

406KB

نگارخانه متن‌نگار 372KB دخترونه عاشقانه

372KB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp