متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی

چالــش‌ها مشاهده همه

در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام‌رسان تلگرام، چنانچه پیام‌رسان‌های ملی پاسخگوی نیازهای ما باشند، حتی در صورت ادامه فعالیت تلگرام در ایران و عدم اجرای فیلترینگ، فعالیت‌مان را در این پیام‌رسان محدود کرده و پیام‌رسان‌های داخلی مرجع رسمی متن‌نگار خواهند بود.

متن‌نگار در پیام‌رسان‌های ایرانی

محمود آفریده

متن‌نگار در پیام‌رسان‌های ایرانی

❗️همراهان گرامی با توجه به احتمال فیلترینگ تلگرام، در پیام‌رسان‌های زیر همراه ما باشید

1⃣ سروش:
https://sapp.ir/matnnegar

2⃣ ایتا:
https://eitaa.com/matnnegar

3⃣ گپ:
https://gap.im/matnnegar

لازم به ذکر است در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام‌رسان تلگرام، چنانچه پیام‌رسان‌های ملی پاسخگوی نیازهای ما باشند، حتی در صورت ادامه فعالیت تلگرام در ایران و عدم اجرای فیلترینگ، فعالیت‌مان را در این پیام‌رسان محدود و حتی متوقف کرده و پیام‌رسان‌های داخلی مرجع رسمی متن‌نگار خواهند بود.

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار