متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی

چالــش‌ها مشاهده همه

آموزش افزودن فونت شخصی به متن نگار

افزودن فونت شخصی

محمود آفریده

افزودن فونت شخصی

برای افزودن فونت های شخصی به طریق زیر عمل کنید

1.به مسیر متن‌نگار/fonts بروید { اگر پوشه fonts داخل متن نگار وجود نداشت یک پوشه با نام fonts داخل پوشه متن‌نگار اضافه کنید }

 

افزودن فونت شخصی

 

 

2. فونت های خود را { با پسوند .ttf یا .otf } داخل این پوشه کپی کنید

 

افزودن فونت شخصی

 

 

حالا می‌توانید از فونت های شخصی خود استفاده کنید

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار