توضیحات

طرح لایه باز حسرت دیدار

متن: دیده در حسرت دیدار شما مانده هنوز

فونت: نستعلیق

784

4.4