متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی

چالــش‌ها مشاهده همه

کاظم بهمنی

فقط نه کوچه باغ ما،
فقط نه اینکه این محل
احاطه کرده شهر را
شعاع مهربانی ات!

حافظ

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او
زان سفر دراز خود عزم وطن نمی‌کند

نیما معماریان

می خواهم حواسم را پرت کنم
طوری که درست بیفتد
میان آغوشت

محمد عبداللهی

‏تو همان؛
‏لذتِ دو رکعت نمازِ مستحب
‏از سرِ شوقی...!

حافظ

کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز
تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

فائزه‌ ربیعی

آنجا که تو نیستی مرا میلی نیست
مجنون که تو نیستی حاجت لیلی چیست

نیما معماریان

پدرت
در خیابان انقلاب کرد
تو
در دلم...

نیما معماریان

تا چند خانه
دورتر از خانه ی‌مان
درخت‌ها هم غمگین‌اند
نه اینکه مشکلی پیش آمده باشد
نه...!
تو نیستی

نیما معماریان

باران
آبرویم را خرید
شبیه مردی که گریه نمی‌کند،
به خانه برگشتم

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار