متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی

چالــش‌ها مشاهده همه

دکتر علی شریعتی

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان.

ناپلئون هیل

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

حضرت علی (ع)

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.

جانسون

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.

سقراط

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.

ادگار‌ آلن‌پو

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.

دالایی لاما

برای اداره كردن خویش، از سرت استفاده كن و برای اداره كردن دیگران، از قلبت.

سقراط

من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم.

آلبرت انیشتن

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

مهاتما گاندی

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

الکس‌مکنزی

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است.

فردیش انگلس

یک گرم عمل از یک تن نظریه با ارزش است . . .

حضرت علی (ع)

خوابیدن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است . . .

پابلو پیکاسو

عامل کلیدی تمام موفقیتها “عمل کردن” است . . .

لیلا کردبچه

نمیخواهم نگرانت کنم
اما
نداشتنت را بلد شده ام

پوریا نبی پور

بیا از اینجایی
ڪه من ایستاده ام
به رفتنت نگـــــاه ڪن،
اگــــر توانستی
برو ...

الینا نریمان

لب تر کن
همه ی رودهای جهان
از چشم های من
آب می خورند

سعدی

روز صحرا و سماعست و لب جوی و تماشا
در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی

نیلوفر نوروزی

می گویم مراقب خودت باش
تو بشنو
دوستت دارم

آسمان مصطفایی

جسم و جانم
آنِ تو
بوسه هایت
آنِ من

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار