چالش میلاد تا فتح

باعرض سلام و وقت بخیر

برندگان چالش #میلاد_تا_فتح مشخص شدند و بر اساس آراء داوران به ترتیب زیر می باشد:

● محمد جعفر بخشی

● نرجس نفری

● زینب مصطفوی

● امیر پیش بین

● ریحانه مروتی

● محمد محمدی ناوخ

● علی نوری

● سارا هاشمی

● حسین سعیدی

● علی خوجه

ضمن عرض تبریک به یکایک شما عزیزان خواهشمندم آدرس پستی خود را برای دریافت جوایز ارسال نمایید‌.

چالش های بعدی در راه است . . .