چالش یکسالگی متن نگار

چالش یکسالگی متن نگار با موضوع آزاد 8 دی ماه برگزار شد

واقعا تصاویر ارسالی زیبا و نزدیک بهم بودند  به همین علت توسط هفت داور تصاویر بررسی شدند داوران هیچ شناختی نسبت به طراحان نداشتند و بر حسب نوع طراحی و رعایت اصول متن‌نگاری و زحمت طراحان به آن ها رای دادند که همه ی داوران شناخت کامل به اصول متن نگاری داشتند.
تا جایی که در توانمون بود اجازه ندادیم حقی پایمال بشه و افرادی که انتخاب نشدند در چالش های بعدی ما انشاالله انتخاب میشوند.

نفرات اول تا پنجم

به ترتیب :

۱ - خانوم مهدوی
۲ - آقای گودرزی
۳ - آقای خوجه
۴ - آقای مظلومی
۵ - آقای بساطی

ضمن عرض تبریک به نفرات برتر جوایز این عزیزان برایشان ارسال خواهد شد.

باتشکر از همراهی شما